Termostatik Vana

Termostatik radyatör vanaları sahip oldukları hassas termostat ile oda sıcaklığındaki değişiklikleri algılayarak radyatörden geçen su miktarını otomatik olarak ayarlayan, böylelikle ortam ısısının istenilen değerde sabit kalmasını sağlayan cihazlardır.