Kalite Politikamız

Ölçüm aletlerinin pazarlanması ve satışı, ısı ve su enerji sistemleri otomasyonu, sayaç ve vana sistemlerinin keşif, montaj, bakım ve servis hizmetleri, ısı ve su tüketimi okuma ve gider bildirim faaliyetleri hizmetleri veren DAF YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ENERJİ A.Ş. için;

Entegre yönetim sistemini, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak oluşturmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek.
Müşterilerin;
En yüksek ürün ve hizmet kalitesi
En kısa teslim ve servis süresi
Uygun fiyat
Güvenilirlik ve süreklilik
Beklentilerine uygun olarak şirket üretim ve hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

İnsan, tedarikçi, makine, ortam şartları, malzeme ve finans gibi sahip olunan tüm kaynakların öneminin bilinci ile bu kaynakları en verimli ve etkin şekilde yönetmek ve geliştirmek, Sektör liderliğinin sorumluluğunun bilincinde olarak, müşteri odaklı satış politikaları ile pazar payımızı sürekli artırarak şirket ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sesini dinlemek, verilen hizmet ile ilgili bilinci artırmak, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek entegre yönetim sistemi performansımızın sürekli gelişimini sağlamak,
Müşteri memnuniyetini sağlamak için ISO 9001:2015 standartları şartlarına uygun olarak çalışmak ve yönetim sistemimizin sürekli iyileşmesini sağlamak, Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel etkileri kontrol altına almak, esastır.