kalorimetre muayene, kalibrasyon, yenileme destek hizmet paketi

Zorunlu kalorimetre (ısı sayacı) muayene işlemlerinizde sürecin başvuru aşamasından sonuna kadar sistematik ve uzman sökme, laboratuvara sevk, takma ve devreye alma işlemlerinde sorumluluk alıyoruz. 

 

Isı Sayaçları Zorunlu Muayenesi Nedir? Ne için ihtiyaç duyulmuştur?

6 Temmuz 2018 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bina/site yönetimlerini önemli ölçüde sorumluluğunda olan 30470 sayılı Isı Sayaçları (Kalorimetre) Muayene Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu kapsamda ısı sayaçları da elektrik, doğalgaz ve su sayaçları için uygulanan mevzuata dahil edilmiştir.

Bu Yönetmelik ile 5 yılını doldurmuş olan tüm kalorimetrelerin muayenelerinin yapılması ve damgalanması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca ısı sayaçlarının (Kalorimetre) her 5 yılda bir muhakkak periyodik olarak muayene edilerek damgalanması zorunlu hale gelmiştir.

Isı Sayacı (Kalorimetre) Periyodik Muayene Başvuruları Kimler Tarafından Ne Zaman Yapılacak?

Bu yönetmelikle birlikte kat maliklerinin doğru ölçüm yapmadığını düşündüğü sayaçlarını muayene ettirebileceği Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tarafsız laboratuvarlar kurulmuştur.

Muayene işlemlerinin başlaması için Site / Bina yönetimleri, Site/Bina Yönetim Şirketleri, Bina Yönetim Kurulları veya Bina Sahipleri her yıl Ocak Ayı 1’inden itibaren Şubat ayı sonuna kadar muayene yapacak olan laboratuvara sitedeki tüm ısı sayaçlarının marka / model, seri no. ve adetlerini içeren bir dilekçe vermekle yükümlüdür. Bu tarihlerden sonra yapılacak müracaatlar Yönetmelik gereğince laboratuvarlar tarafından kesinlikle sisteme alınamayacaktır.

Muayene Başvurusu Yapılan Isı Sayaçları Muayene Laboratuvarına Ne Zaman Götürelecek?

Yönetmeliğe göre Muayene Laboratuvarı bu tarihe kadar almış olduğu dilekçeleri başvuru yapılan yılın Mart ayı 15’ine kadar Sanayi ve Teknoloji bakanlığına göndererek muayene edilecek ısı sayaçlarını yazılı olarak bildirir ve başvurulan yıl sonuna kadar muayene işlemi yapılacak şekilde bir takvim oluşturarak site yönetimine iletir.

Site yönetimi belirtilen takvime göre ısı sayaçlarını muayene servisine sevk etmekle yükümlüdür.

Laboratuvardaki İşlemler Nelerdir?

Muayene servisi sevk edilen ısı sayaçlarını muayeneye tabi tutar. Muayenede yönetmelik tarafından belirlenen ölçüm hata payı limitleri içinde olan ısı sayaçları damgalanır, ölçüm hata payı limitleri dışında kalan ısı sayaçları ayrılır. Ayrılan ısı sayaçları yeniden kalibre edilebiliyor ise kalibrasyon işlemi yine muayene servisleri tarafından yapılabilecektir.

Muayenesi tamamlanıp damgalanan ısı sayaçları laboratuvardan teslim edilen sensör mühürleriyle birlikte teslim alınır ve montajları yaptırılır.

Başvurmazsak Ne Olur?

Belirtilen tarihe kadar 5 yılını doldurmuş ısı sayaçları olan bina veya sitelerden servislere müracaat etmeyen veya son muayene tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan bina/site yönetim, yönetim kurulları veya bina sahibi hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.

3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu Madde 15 (c) bendine göre, Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, Bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Bu ceza tutarı her yıl Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranına göre artmaktadır. 2023 yılı için bu rakam 6.558 TL’dir.

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Muayene edilecek Isı Sayaçlarının sökülmesi, laboratuvara sevki, yeniden takılması ve devreye alınması için neden profesyonel bir şirket tercih edilmelidir?

Isı sayaçları hassas, elektronik, sensör ve haberleşme bağlantıları bulunan pahalı cihazlardır. Bu ısı sayaçlarının gerekli tecrübeye sahip uzman bir ekip tarafından sistematik bir şekilde sökülerek taşıma esnasında zarar görmeyecek muhafazalı kasalarla hassas bir şekilde sevk edilmesi, muayene sonunda laboratuvardan alınarak söküldüğü yere doğru bir şekilde takılması ve devreye alınması oldukça önemlidir. 

Aksi takdirde yanlış söküm, sevkiyat, montaj işlemleri bu sayaçlarına zarar verip kayıp ve mağduriyetlere yol açabilmektedir.

DAF Enerji Yönetimi, hizmet verdiği sitelerde muayene sürecinin müşteriler tarafından en doğru zamanda, sistematik ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için sürece özel bir hizmet paketi hazırlamıştır. Bu hizmet paketiyle uzman ekibimiz bu önemli sorumluluğu site yöneticisi ve teknik personellerin omzundan alır ve süreci profesyonelce tamamlar.

Sayaçları Kendimiz Söküp Sevk Edecek Olursak Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Eğer ısı sayaçlarının site yönetimi ekibi tarafından sökülerek sevkiyatı ve montajı yapılması tercih edilirse sayaçların okuma ve gider paylaşımı hizmetini veren firmaya bu takvim muhakkak iletilmeli, ısı sayaçları sökülmeden önce tüketim değerlerinin alınması sağlanmalı, muayene sonucu yetkili ölçüm şirketine iletilmelidir. 

Muayeneden kalan, takılmayan sayaçların yerine takılan yeni sayaçlar var ise bu sayaçların da yetkili ölçüm şirketine muhakkak bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde yetkili ölçüm şirketi sayaçların muayeneye gittiği tarihteki değerlerini bilemez, bir sonraki hesaplamada sorun ve mağduriyetlere sebebiyet verilmiş olur.

Ayrıca bu işlem esnasında sayaçların doğru yerlerine doğru yönde takılmaması, haberleşme bağlantılarının doğru yapılmaması sonucu oluşan kısa devre ve benzeri durumlarda ölçüm ve okuma sistemi ciddi sorunlu bir hale dönüşür. 

Sıkça Sorulan Sorular

Isı sayacı konut, işyeri, sera, endüstriyel tesis ve benzeri alanların ısıtmasından harcanan enerjinin hesaplanması ve faturalandırması için kullanılan ölçü aletidir. 

Isı sayacı çalışma prensibi, gerçekleşen ısı transferi sırasında kullanılan akışkan hacmini ve akışkanın sıcaklık farkını ölçmek ve ısı enerjisini hesaplamaktır. 

Ölçüm sırasında debimetre (Mekanik, Ultrasonik vb.) ile akışkan hacmi, sıcaklık sensör çifti (Pt1000, Pt500, Pt100) ile de sıcaklık farkı ölçümlenir. Isı sayacı; merkezi ısıtma, bölgesel ısıtma ve ısı istasyonu uygulamalarında bağımsız bölüm kullanıcılarının ödeyecekleri tutarları belirlemek için kullanılmaktadır.

Isı Sayacı Periyodik Muayene Başvuruları her yılın 01 Ocak -28 Şubat arasında Isı Sayacı Servis Yetki belgesine sahip bir muayene kuruluşuna başvurularak gerçekleştirilir.

Son günün tatil gününe denk gelmesi durumunda sonraki ilk iş günü son gün olarak kabul edilir.

Isı sayaçlarının muayene işlemlerinden sırası ile Bina Yönetim Kurulu, Bina Yöneticisi ve Bina Sahibi sorumludur.

5 yılını doldurmuş tüm ısı sayaçlarının periyodik muayene işlemine girmesi gerekmektedir. Sayaçların üretim yılı aydan bağımsız olacak şekilde ilk yıl kabul edilir ve hesaplama buna göre yapılır. Örnek olarak 2016 yılı üretimi olan bir sayacın, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 de dahil olmak üzere 5 yıllık damga geçerlilik süresi vardır. 2021 yılı başında bu sayaç için periyodik muayene başvurusu yapılması gerekir, 2021 yılı sonuna kadar sayacın muayene işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

* 2019 ve 2020 yılı için yönetmeliğe eklenen geçici maddeler kapsamında damga süresi 5 yılı geçmiş olan sayaçlar da muayene işlemine girebilmiştir.

Hayır, ısı sayaçlarının yerinde muayenesi mümkün değildir. Sayaçların bağlı bulundukları hattan sökülüp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Isı Sayacı Hizmet Yetki Belgesine sahip olan kuruluşlara sevk edilmeleri gerekmektedir. 

Muayene işlemi sayaçlarınızın söküm işlemini takiben ( 300 adede kadar ) ortalama  10-15 işgünü içerisinde tamamlanmaktadır.

Sayaçlar yapılan testler sonucunda “GEÇTİ” ya da “ KALDI “ olarak değerlendirilir. Sayacın yapılan testler sonucunda “ GEÇTİ” olarak değerlendirilmesi için 3 farklı debide yapılan test için de İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları içinde enerji ölçümü yapması gerekmektedir. Herhangi bir debide İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları dışında ölçüm yaparsa sayaç “ KALDI “ olarak değerlendirilir.

Bu işlem alanında yeterli deneyime sahip profesyonel ekipler tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde sayaçların montajı esnasında değişmelerine neden olacak düzeyde zarar görebilmektedirler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesine sahip olan kuruluşlara başvurular yapılabilmektedir.

Damga süresi dolmamış ( 5 yılın altında ), damgası kopmamış ve sayaca müdahale edilmemiş her ısı sayacı için Isı Sayacı Şikayet Muayenesi talebinde bulunabilirsiniz.

Servisler üreticilerden almış oldukları onay ile sayaçlar için gerekli olan bakım ve tamir işlemleri de gerçekleştirebilmektedirler.

Isı sayacı Avrupa Birliği Ölçü Aletleri Yönetmeliğine (MID) bağlı (Açıklama :Elektrik, Gaz ve Su Sayaçlarının bağlı olduğu yönetmelik) ve ülkemizde Ölçüler ve Ayar Kanununa tabi olup hatalı kullanımı cezaya tabi olan ve termodinamik kurallar çerçevesinde ölçüm yapan, ısıtma hattına monte edilen bir ölçü aletidir. Pay Ölçer ise Almanya’nın yerel yönetmeliklerine tabiidir ve ülkemizde kanunen bir cezai yaptırımı olmayan, deneyimsel algortimalar ile monte edildiği kalorifer peteğinin tipine göre atanan deneyimsel katsayılar sonucunda veriler oluşturarak kıyaslama ve oranlama yöntemi ile enerji gideri hesaplayan cihazlardır.

Sayaçların Muayene işlemlerinin başvuru yapılan yılın son gününe kadar Yetkili Muayene Kuruluşları tarafından tamamlanması gerekmektedir.

Isı sayaçları Bağımsız Bölümlerin demirbaşları olarak değerlendirilip ilgili bağımsız bölüm, daire sahibine aittir.

Damga süresi dolmuş ısı sayacı kullanımı 3516 ölçü ve ayarlar Kanununa göre damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanımı altında ölçü aleti türü ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500 ile 10.000 tl arasında maddi para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ayrıca ölçü aletine el koyularak mülkiyeti kamuya geçirilmektedir.

Bu işlem alanında yeterli deneyime sahip profesyonel ekipler tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde sayaçların sökümü esnasında değişmelerine neden olacak düzeyde zarar görebilmektedirler.

Sayaçlar onaylı test masasına bağlanıp, 3 farklı debi ( su akış şiddeti) ve sıcaklık farkında teste tabi tutulurlar.

Test masasının ölçmüş olduğu değer ile sayaçların ölçmüş olduğu değerler karşılaştırılır.

Yapılan bu test sonucunda sayaçların İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları içinde ölçüm yapıp yapmadıkları değerlendirilir.

İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları Avrupa Standardizasyon Komitesi EN 1434-5 , EN1434-1 ve Isı Sayacı Muayene Yönetmeliği kapsamında belirlenmiştir.

Yapılan muayene sonucunda sayacınız “ KALDI” olarak sonuçlanmışsa bu sayacınızın İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları içinde ölçüm yapmamasının bir sonucudur. Eğer sayacınızda hata kodu veren bir arıza veya doğru ölçüm yapmasını engelleyecek ( su alma ) gibi bir durum varsa bu sayaçlar arızalı, problemli olarak ayrılır ve iade edilerek sayaç sahibine teslim edilirler. Bu sayaçlardan muayene ücreti de alınmaz.

Eğer sayacınızın yapmış olduğu ölçüm ile ilgili şüphe duyuyorsanız bireysel başvuru yapabilirsiniz. Isı Sayacı Şikâyet Muayenesi talebi altında doğru ölçüm yapmadığını düşündüğünüz sayaçların muayene başvurularını sağlayabilirsiniz.

Servis tarafından gerçekleştirilen şikâyet muayenesinde; herhangi bir tamir, bakım, ayar gerektirmeyen durumlarda alınacak muayene ve damgalama ücreti o yıl belirlenmiş olan periyodik muayene ücretinden fazla olamaz.

Müracaatın kullanıcı tarafından yapılması durumunda; sayacın doğru veya hatalı çıkmasına bakılmaksızın muayene giderleri kendisine aittir.

Müracaatın kullanıcı dışında diğer bir kimse tarafından yapılması durumunda;

a) Yapılan muayene sonucunda, sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde muayene giderleri müracaat sahibine aittir.

b) Sayacın hatalı çalıştığının tespit edilmesi halinde ise bu ücretler kullanıcıya aittir. Muayene sonucunda sayacın tamir, bakım, ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya değişmesi gerekirse bu masraflar yine kullanıcı tarafından karşılanır.