Temel M Bus Veri Alma

M-Bus protokolünde, tek bir ana iletişim hattı kullanılır. Bütün ölçüm cihazları bir ana M_Bus hattına bağlıdır. Ana M_Bus hattı bir M_Bus Dönüşürücüye bağlıdır. Teknisyenlerimiz fatura dönemlerinde bina ve sitelere giderek yerinde M Bus okuması gerçekleştirir.

Kablosuz Veri Alma

Bu sistemde kablosuz haberleşen Isı pay ölçer, Isı Sayacı, Su Sayacı gibi ölçüm cihazlarının ölçerek kaydettiği tüketim verileri radyo frekansı (RF) ile veri aktarımı sağlanarak okunmaktadır.

Tüketim verilerinin okunması için daire içine girmeye gerek yoktur. Bu sistemle haberleşen ölçüm cihazlarının bulunduğu bina veya sitelerde her fatura dönemi sonunda tüketim değerleri veri alma operatörlerimiz tarafından evlere girilmeden bina dışından (40 m - 400 m uzaktan) RF alıcılı el bilgisayarları ile okunur. Böylelikle hiçbir zaman daire sakinleri rahatsız edilmez.

Radiolink Uzaktan M_Bus Veri Alma

Merkezi olmayan M_Bus hattı projelerinde binalardaki M_Bus konvertörler radiloink sistemi ile kablosuz olarak merkeze bağldır. Güvenli internet arayüzü ile veriler günlük otomatik olarak okunarak güvenli sunucularda tutularak kullanıcılara sunulur.

Uzaktan M_Bus Veri Alma (Merkezi)

Bu sistemde tüm binalar M_Bus hattı ile birbirine bağldır. Veri okuma panosunun bulunduğu noktadan sayaç verileri günlük düzenli olarak okunur ve güvenli sunucularda saklanır. Kullanıcılar sayaç verilerini web üzerinden görüntüleyebilirler.

Uzaktan Kablosuz Veri Alma (Q Amr)

Bu sistemde tüm cihazlar kablosuz haberleşirler. Pay ölçerler, ısı sayaçları  su sayaçları merdiven boşluklarındaki repetarlar ile repeater cihazlar ise ana cihazlarla bir kablosuz ağ kurarlar. Ana cihaz günlük otomatik olarak topladığı tüketim verilerini internet üzerinden güvenli sunuculara iletir, kullanıcılar tüketim verilerini düzenli olarak takip edebilirler.