Yönetim Yazılımları İle Entegrasyon

Sayaçlardan alınan veriler, aylık olarak hazırlanan gider paylaşım tabloları talep halinde sitenin kullandığı yönetim programına uygun formatlarda hazırlanıp sunulur.