Isı Sayacı

Sıkça Sorulan Sorular

Isı sayacı çift sensörü gidiş ve dönüş hattı sıcaklıklarını ölçerek arasındaki farkı (delta t) hesaplar.

Ayrıca debimetresi ile tesisattan belli bir sürede geçen ısıtılmış tesisat suyu miktarını ölçer.

Q= M.C.Delta t formülüyle enerji hesaplamasını yapar.

Isı sayaçları üretim standartı TSEN 1434'e göre üretilmektedir. Bu standarta göre bir ısı sayacı ya kablolu ya da kablosuz m-bus haberleşme sistemine sahip olmalıdır.

Her iki haberleşme sisteminde de sayacın yanına gidilmeye gerek kalmaksızın tükeitm verileri otomasyon sistemiyle alınmaktadır.

  • Isı sayacının montajı, debimetre montajı ve sıcaklık sensörlerinin montajından oluşur.
     
  • Isıtma / soğuttma hattı kolon kesme vanası le da re giriş kollektörü arasına, T parçası ve sıcaklık sensör kovanı montaj edilir. Ya da, kolon kesme vanası yerine, özel tip sıcaklık sensörü montajı yapılabilen küresel vana kullanılır.
     
  • Isıtma / soğutma hattı kolon kesme vanası ile daire dönüş kollektörü arasına dönüş hattının akış yönüne dikkat edilerek ısı sayacı ve pislik tutucu filtre montajı gerçekleştirilir.

Isı sayaçları genel olarak standartları gereği manipülasyonlara karşı korumalıdır. İçindeki hesaplama algoritması ayrıca bu kontrolleri gerçekleştirerek örneğin sensör kablosunun kesilme vb. durumlarda ekranda ve okuma verilerinde arıza kodları şeklinde bu ikazları verir.

Ayrıca Daf Sayaç Okuma ve Veri Analiz Ekibi tüketim verilerindeki sensör sıcaklıklarını kontrol altında tutar. Anormal durumlar var ise yöneticilere rapor edilir.

Isı sayaçları için 2018 yılında yürülüğe giren ısı sayaçları muayene yönetmeliğine göre ısı sayaçlarının her yıl sanayi bakanlığının yetkilendirdiği muayene laboratuvarları tarafından muayene edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Sayaçların muayene dönemi için belirleyici olan sayacın üzerinde M kodu ile kodlanmış üretim yılıdır. Örnek olarak sayacınızın üzerinde veya etiketinde M16 değerini görüyorsanız bu sayaç 2021 yılında site yönetiminiz tarafınından muayeneye gönderilecektir.

Yetkili laboratuvar sayacın muayenesi sonucunda mevzuatta belirlenen ölçüm aralığında yer aldığını tespit ederse sayacı onaylar, mevzuattaki ölçüm tolerans aralığında değilse sayacı onaylamaz bu sayacının marka ve modeline göre kalibre edilmesi mümkün olabilir eğer kalibre edilmesi mümkün değil ise bu sayacın yeni bir sayaç ile değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kullanılması yasal olarak mümkün olmayıp bununla ilgili sanayi bakanlığı yetkilileri tarafında 2.500 TL nin üzerinde bir para cezası uygulanmaktadır.

Eğer periyodik muayene için beklemek istemezseniz yine bu mevzuata göre bir şikayet muayenesi talep edebilirsiniz. Bunun için sanayi bakanlığının yetkili laboratuvarlarına başvurmanız gerekir. Ya da böyle bir talep için firmamızın desteğini alabilirsiniz.