Isı Gider Paylaşım Sistemi

Isı Gider Paylaşım Sistemi Nedir?

Merkezi sistemle ısınan yapılarda dairelerin kullanım alanlarına göre paylaştırılan ısınma giderleri 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile sistematiğe bağlanmış ve Isı Gider Paylaşım Sistemi hayata geçirilmiştir. Isı Gider Paylaşım Sistemi’nde kullanıcıların yaptığı ısınma tüketimleri ölçülmekte, analiz edilmekte ve yakıt giderleri ölçülen tüketim değerlerine göre daireler arasında adil bir şekilde pay edilmektedir.

Sistemin Amacı

Merkezi ısıtma sistemleri bireysel (kombili) ısınma sistmelerine göre yapısal olarak daha verimlidir. Fakat eski tip merkezi sistemlerde yakıt giderleri kullanıcılara metrekareleri oranında pay edildiğinden kullanıcılar tasarruf eğilimi göstermezler. Sistem genellikle ısının boşa harcanması, serinlemek için açılan kapı ve pencereler nedeniyle ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz, özellikle günümüzde dövize endeksli olarak ciddi şekilde artan doğalgaz enerjisinin israfına sebebiyet vermektedir.

Isı gider paylaşım sistemi ise merkezi ısıtma sisteminin verimliliği ile kullanıcılara tüketimleri oranında ödeme yapma imkanı sağlar. Böylelikle binalar doğalgaz giderinden ortalama %40 tasarruf ederler ve gündüz evde olmayan, diareyi yatırım amaçlı elinde tutan kullanıcılar ve ihtiyacından daha fazla ısı tüketen kullanıcılar arasında adalet sağlanmış edilmiş olur..

Sistemin Yasal Dayanağı

Isı gider paylaşım sistemi bir tercih değil, yasal zorunluluktur. Sırasıyla  

 • Enerji Verimliliği Kanunu,
 • Kat Mülkiyeti Kanunu,
 • Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği
 • Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Tesisat Tipleri

Sistemde ısınma tüketimini ölçmek için kullanılacak ölçüm cihazları binanın merkezi sistem tesisat yapısına göre belirlenir. Merkezi ısınma sistemlerinde iki çeşit tesisat yapısı vardır:

 • Çok kolonlu (eski tip) tesisat yapısı 

Bu tesisat yapısında merkezi kazandan binanın cephelerine göre dağıtılmış dikey kolonlar bulunmaktadır. Cephe dikeyinde sirkülasyon sağlanır.

 • Tek kolonlu (yeni, mobil tip halka) tesisat yapısı

Bu tesisat yapısında dikeyde tek kolon hattı bulunur, katlarda dairelere bölünerek daire yatayında sirkülasyon sağlanır.

Ölçüm Ekipmanları

Bağımsız bölümlerde ısınma tüketimini ölçümek için binanın tesisat yapısına göre:

 • Çok kolonlu sistemlerde dairelerde bulunan her bir radyatörün üzerine ısı pay ölçer montajları yapılır.
 • Tek kolonlu sistemlerde prensip olarak daire ısınma hattına takılır. Fakat maliyet ve montaj zorluklarına göre bu tip tesisatlarda da ısı pay ölçerler tercih edilebilmektedir.

*Tedarik edilen bu ölçüm cihazları kablolu veya kablosuz haberleşme sistemleriyle donatılmış olup
 okuma esnasında kullanıcılara rahatsızlık verilmez

Kontrol / Tasarruf Ekipmanları

Daire kullanıcıları, ısıtma tiplerine göre termostatik radyatör vanası veya oda termostatları ile ortam sıcaklıklarını kontrol edebilirler.Bu sayede istenmeyen sıcaklıkların önüne geçerek veya evde bulunmadıkları zamanlarda ortam sıcaklıklarını minimum seviyeye getirerek tasarruf sağlarlar. 

Tasarrufları ölçüsünde diğer dairelere oranla daha az ısınma tüketim gideri ödeme imkanı elde ederler.
 

Fatura Paylaşımı

 • Fatura paylaşımının yasal çerçevesi Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından çıkartılan 14.04.2008 tarih, 26.847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Merkezi Isıtma Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.
 • Isı gider paylaşım sisteminde binanın merkezi ısınma kazanına ilin doğalgaz tedarikçisi (İGDAŞ, AYEDAŞ vb.) doğalgaz faturası gelir.
 • Binaya gelen doğalgaz faturası yönetmelik çerçevesinde yetkili ölçüm şirketlerince ölçüm cihazlarının değerleri alınarak kullanıcılar arasında paylaştırılır.
 • İşlem sonucunda her bir kullanıcı için birer gider paylaşım belgesi düzenlenir, bina yönetimlerince kendilerine tebliğ edilir.

Bina Sıhhi Sıcak Su Isıtma Giderinin Paylaştırılması

İlgili yasal mevzuata göre;

Binada merkezi ısınma sistemiyle birlikte sıhhi sıcak su sistemi de merkezi olarak sağlanıyor ise önce gelen doğalgaz faturasının binanın sıhhi sıcak su giderini ısıtmak için harcanan kısmı hesaplanır.

Bu hesaplamada boyler tankının harcadığı enerjinin ölçülmesi için ısı sayacı tercih edilebileceği gibi ilgili yönetmelikteki formülasyon da kullanılabilir.


Bina Isınma Giderinin Paylaştırılması

İlgili yönetmeliğe göre;
 

Bina toplam ısınma giderinin %30’u  ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanları oranında paylaştırılır.

Toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerden ölçülen ısı tüketimleri oranında paylaştırılır.
 

Yakıt giderlerinin tahsilatı

Hesaplama sonucu belirlenen gider kullanıcılar tarafına site yönetimine ödenir. Site yönetimi tarafından kullanıcılardan tahsil eidlen gider doğalgaz tedarikçisi olan  (İGDAŞ, AYEDAŞ gibi) kuruma ödenir.

 

* Kullanıcılardan toplanan giderler daima binaya gelen doğalgaz faturasına eşittir.