Isı Gider Paylaşım Sistemi Nedir?

Merkezi sistemle ısınan yapılarda dairelerin kullanım alanlarına göre paylaştırılan ısınma giderleri 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile sistematiğe bağlanmış ve Isı Gider Paylaşım Sistemi hayata geçirilmiştir. Isı Gider Paylaşım Sistemi’nde kullanıcıların yaptığı ısınma tüketimleri ölçülmekte, analiz edilmekte ve yakıt giderleri ölçülen tüketim değerlerine göre daireler arasında adil bir şekilde pay edilmektedir.

Sistemin Yasal Dayanağı

Isı Gider Paylaşım Sistemi bir tercih değil yasal zorunluluktur.

Sırasıyla Enerji Verimliliği Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu,  Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ve Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik'te düzenlenmiştir.

Sıcak Su Yakıt Gider Paylaşımı

Binada sıcak su sistemi ısınma il eaynı kazandan besleniyorsa önce sıcak su ısıtma giderleri hesaplanır.

Isınma Gider Paylaşımı

Isınma ile birlikte binadaki sıcak su sistemi aynı kazandan besleniyor ise sıcak su sisteminin toplam enerji gideri düşüldükten sonra kalan miktarı sısınma gideridir. 

Isınma giderinin %30'u ortak mahaller, sistem ve baca kayıpları ile asgari ısınma ve iletme giderleri kapsamında tükeitm yapsın veya yapmasın tüm bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanlarına göre pay edilir.

Isınma gideirnin geriye kalan %70'i bağımsız bölümlerin ısınma tüketimlerine göre pay edilir.

Termostatik Radyatör Vanası

Termostatik Radyatör Vanası kullanıcıların tasarruf kumandasıdır.

Termostatik vanalar radyatörleri oda sıcaklığına duyarlı olarak otomatik olarak açıp kapatmakta, her bir radyatör için ayrı ayrı tasarruf ve konfor imkanı sunmaktadır.