Blokta bulunan sıcak su üretim elamanları, 24 saat sıcak suyu belli bir ısıda tutmak durumunda olduğundan, merkezi ısınmanın başlamadığı, havanın ılıman olduğu aylarda, kazanların tüm performansı ve enerji gideri sıcak su birim maliyetine yansımakta olduğundan, özellikle bu aylarda sıcak su ısı gideri birim maliyeti fazla olmaktadır.

Radyatörlerinizde bulunan termostatik vanalar tasarruf yapmanızı sağlayan en önemli materyallerdir. Diğer bir anlamda termostatik vanalar sizin tasarruf kumandanızdır. 

Isınma giderlerinizi düşürmek istiyorsanız  termostatik vana kullanımının detaylarını bilmeniz gerekiyor.

Uygun bir ısınma ve tasarruf için öncelikle sol alttaki listeden konfor sıcaklığınızı belirleyiniz. Belirlediğiniz konfor sıcaklığının karşısındaki rakam vananızdaki konumu ifade etmektedir.

Örneğin konfor sıcaklığınız 20 C ise bulunduğunuz mekanlarda vananızı 3 konumunda tutmalısınız. Bu durumda radyatörünüz sadece oda sıcaklığı 20 C’nin altına düştüğünde ısınacak, odanızın sıcaklığı  20 C’ye ulaştığında otomatik olarak kapanacaktır.

Böylelikle odanız siz vananın konumunu değiştirmediğiniz sürece 20 C’de kalacak ve değişmeyecektir. 

Mekanda bulunan kişilerin kendi sıcaklıkları, mekanda çalıştırılan ütü, ocak, tost makinası vb. cihazların yaydığı sıcaklıklar da sizin tasarrufunuza katkı sağlamış olacak. Ayrıca oda sıcaklığınız bu tip durumlarda ani olarak artıp düşmeyecek, gerçek konfor sağlanmış olacaktır.

Termostatik Vana üzerindeki rakamlar ve  ͦ C olarak karşılıkları

1. 12  ͦ C

2. 15  ͦ C   (Yasal sınır)*

3. 20  ͦ C

4. 25  ͦ C

3. Azami

*Merkezi Sistemlerde yasa gereği termostatik vananızın konumunu 15  ͦ C altında ayarlayamazsınız.

Sadece bulunduğunuz mekanları konfor sıcaklığında tutunuz. 

Konfor sıcaklığında tuttuğunuz odadan ayrılırken veya hiç kullanmadığınız odalarda vanalarınızı yasal asgari konum olan 2 konumuna getiriniz. Böylelikle odalarınızın aşırı soğumasını ve ısınmasını, dolayısıyla  aşırı enerji tüketimini engellemiş olursunuz.

Unutmayınız ki evi soğutup tekrar ısıtmanın maliyeti minimum ısıda tutup kademeli arttırmanın maliyetinden çok daha yüksektir. Bu sebeple radyatörlerinizi veya kolektörlerinizi tamamen kapatmayınız. 

Ayrıca vanası tamamen kapatılmış bir oda diğer odaların daha fazla enerji harcanarak ısınmasına sebep olacaktır.

Vanalarını 2 konumunda tuttuğunuz bir mekana girdiğinizde mekanın daha çabuk ısınması gayesi ile vananızı  en yüksek konuma almayınız. Bu şekilde odayı kontrolsüz ısıtmış, ihtiyacınızdan daha fazla enerji tüketmiş olursunuz. 

Eğer termostatik vananız radyatörünüzü hiç kapatmıyorsa veya radyatörlerinizde termostatik vana yoksa bu durum sizin aşırı enerji tüketimi yapmanıza ve yüksek yakıt gideri ödemenize sebep olur. Böyle bir durumda yeni termostatik vanalar tedarik etmeli veya servis verilmesi yönetim ofisinize başvurmalısınız. 

Radyatörlerinizin üzerinde çamaşır kurutmayınız, çarşaf, battaniye vb. şeyler örtmeyiniz.

Güneş ışınlarının evinize girmesini engellemeyiniz ve perdelerinizi radyatörlerin önlerini kapatmayacak şekilde ayarlayınız.

Radyatörlerin önüne koltuk vb. eşya koyarak ısının mekanınıza nüfuz etmesine engel olmayınız.

Mümkünse pencere ve kapılarınızın köşelerini izolasyon bantları ile izole ediniz.

Pencerelerinizi aralık bırakmayınız.

Uzun süre aralık bırakılarak dahi açık olan pencereler odanızı sürekli soğutur, odanız soğudukça radyatörleriniz uzun süre çalışmaya, enerji tüketmeye devam eder.

Evinizi havalandırmak istediğinizde tüm pencerelerinizi 5 /10 dakika boyunca tamamen açık tutup daha sonra kapatmanız evinizi daha az enerji tüketimiyle daha çabuk havalandırmış olacaktır.

Bu tip ödemenin hukuki gerekçesi ilgili yönetmelikteki maddelerdir. 

“ Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması: Madde 8 - (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.”

Teknik gerekçe ise; konu merkezi ısınmadır, kullanılmayan dairede 15C derecenin altına inen bir ortam sıcaklığı, aynı binada bulunan diğer bir bağımsız bölümün ısı ihtiyacını artıracağından (Yönetmelik madde 5/ (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15   C olacak şekilde ayarlanır.), o bağımsız bölümün daha fazla giderde bulunmasına sebebiyet vermemesi için, boş olan daire de ortam sıcaklığı 15 C olacak şekilde ölçüm cihazında okunan gideri ödemek durumundadır.

Merkezi ısınma sisteminde tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanıldığından petekleri tamamen kapatmak mümkün değildir. “Yönetmelik madde 5… (2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez. (5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 C olacak şekilde ayarlanır.)

5627 sayılı  ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU  ile uygulamaya sokulan merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su sitemleri ülke bazında fark edilir bir enerji  tasarrufu sağlamaktadır. Blok bazlı sistem uygulamasında ise doğalgaz başta olmak üzere su ve elektrik birim fiyatlarına gelen zamlar, blokların coğrafi konumu, dairelerin doluluk ve kullanım oranları ile daire içinde ısınmanın/sıcak suyun kullanılma miktarına göre harcamalar ve bu harcamaların para karşılığı farklılık gösterebilmektedir.

Merkezi ısınma devir daim üzerine kurulu kapalı devre bir sistemdir, binalarımız üst seviyede dış ve iç yalıtımla enerji giderinin asgari seviyede olmasına yönelik imal edilmiştir. Havlupanlar bu yalıtımın sağladığı ortam sıcaklığı hapsinde devir daime açık tek akış yoludur ve site yönetimimizce en fazla 1/3 kısıklıkta açık olmasına dikkat edilmektedir. Havlupanlar nemli ortamda bulunur ve fiziki üşümeye karşı da bir emniyet sağladığı gibi bina ortak ısısının da belli bir seviyede bulunmasını sağlarlar.

Bu durumun nedeni tamamen tesisatla ilgili bir problemdir. Genellikle tesisatta hava olduğunda bu sorunla karşılaşırsınız. Bu konuda bina görevlinizden yardım alabilirsiniz.

Radyatör girişlerinize takılan termostatik vanaların üzerindeki rakamların her biri, oda sıcaklığını belirli derecelerde sabitlemeyi sağlar. Oda sıcaklığınız, ayarladığınız konuma karşılık gelen sıcaklığın üstüne çıkınca, vanalar radyatöre sıcak su girişini keser ve radyatörünüz soğumaya başlar. Oda sıcaklığınız düştüğünde vana tekrar bunu hisseder ve radyatöre sıcak suyu almaya başlar. Yani radyatörünüzün ara ara soğuması aslında karşılaşmanız gereken, doğal bir durumdur.

Su tedarikçisine ödemiş olduğunuz bireysel kullanım soğuk su merkezi sistemden bağımsızdır. Dolayısıyla Su tedarikçisi soğuk su için her daireye ayrı bir fatura keserken, sıcak su için binaya toplu bir fatura kesmekte ve bu faturanın paylaşımı DAF Enerji Yönetimi tarafından yapılmaktadır.

Bu konuda bilinmesi gereken nokta, tasarrufu sağlayan cihazın termostatik cihazın termostatik vanalar olduğudur. Sizler termostatik vanaların konumlarında bir değişiklik, bir tasarruf uygulaması yapmaz iseniz tasarruf sağlayamazsınız. Bu konuyla ilgili tasarruf tedbirlerinin bulunduğu sayfamızı incelemenizi tavsiye deriz.

10.000 TL doğalgaz, 600 TL su faturası gelmiş olsun. Sıcak su sağlayan boylerlerin kalorimetresinden alınan ölçüme göre, bu kazanlarda harcanan enerji miktarı doğalgaz faturasından düşülerek hesaplamalar elektronik olarak yapılır:

ISINMA PAYLAŞIMI: Örneğin boylerde 2.000 TL lik miktar doğalgaz kullanılmışsa 10.000-2.000=8.000 TL, bu tutarın %30 olan 2.400 TL lik miktar tüm dairelere kullanım alanı oranında bölünür. 8.000-2400=5.600TL ise dairelerin kalorimetrelerindeki sarfiyata göre paylaştırılır.

SICAK SU ISI PAYLAŞIMI: Boylerde harcanan ısıtma gideri olan 2.000 TL, dairelerdeki sıcak su sayaçlarındaki su sıcaklık tüketimine göre, tüketim yapan dairelere yansıtılır.

SICAK SU PAYLAŞIMI: Örnekteki 600 TL lik şebeke suyu faturası, dairelerde harcanan sıcak suyun ana maddesidir, daire sayacından okunan değere göre şebeke suyu birim fiyatı üzerinden hesaplanarak daireye yansıtılır.