09

Aralık

2016

Pay Ölçer Sistemine Geçmeyen Site Hakkında Mahkeme Kararı

Pay Ölçer Sistemine Geçmeyen Site Hakkında Mahkeme Kararı

Bandırma’da Merkezi sistemle ısınan sitenin Site Yönetim Kurulu, Enerji Verimliliği Kanunu’nda öngörülen ısı gider paylaşım sistemine geçmediği için site sakinleri tarafından mahkemeye verildi.

 

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda davacılar ve müdahiller taleplerinde özetle, davalının ısı pay ölçer cihazlarını taktırmaması nedeniyle, fazladan ödedikleri fatura bedelleri ile ısı pay ölçer cihazı takılı olsaydı ödeyecek oldukları bedeller arasındaki farkı, yani fazla ödediklerini iddia ettikleri bilirkişi tarafından belirlenen miktarlar davacılar ve müdahiller tarafından benimsendiği belirtildi.  Açıklanan nedenlerle davayı açan 7 kat malikine toplam 3.062,35 TL’nin geri ödenmesine hükmetti.

 

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 c) bendinde “Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.” İfadesi bulunmakta. Geçici Madde 6 – (1)’de ise “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz.” İfadesi bulunmaktadır. Mevcut siteler için tanınan bu süre Mayıs 2012’de  dolmuştu.

 

Ülkemizde ısı gider paylaşım sistemleri konusunda en etkin firmalardan Daf Enerji Yönetimi Genel Müdürü Kazım Şengöçgel: Ülkemizde Enerji dışa bağımlılıkta en hassas olduğumuz noktalardan biri. Bu nedenle enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji sağlayan sistem ve uygulamalar yasal mevzuatta önemli bir alanı kapsıyor. Fakat sisteme geçmeyen site veya apartmanlarda kanunda ceza öngörülmediği düşünülerek ağırdan alınan konu, kat maliklerinin açtığı bu tip davalar ile enerji verimliliğini sağlayan ısı gider paylaşım sistemine geçişin site ve apartman yönetimlerince tekrar gündeme alınmasına neden oldu. Bu da ülkemizin ekonomisi ve dışa bağımlılığının minimuma indirilmesi ve daha yenilenebilir enerji kullanımı hususunda memnuniyet verici şeklinde konuştu.