Bu paket ilk iki paketin birleşimi olup paketi satın alan kullanıcılar eksiksiz bir ısı istasyonu desteğine sahip olurlar.

Isı istasyonu modeline göre bakım kapsamları:

1.Mekanik Bakım:

Isı istasyonu  mekanik hareketli parçalarının çalışma fonksiyonlarının kontrolü

Tesisat ön kontrolü: İstasyonun bağlı olduğu mekanik tesisatın

Kazan giriş – dönüş su sıcaklığı

Kazan debisi

Kazan su basıncı

Tesisat su kirliliği değerleri kontrol edilerek istasyonun performansına etki edecek dış faktörler kontrol edilir.

a.Pislik tutucu temizliği:

İstasyonda bulunan pislik tutucuların açılarak temizlenmesi

b.Termostatik vana kontrolü:

Kullanım sıcak suyu talebi oluşturarak termostatik vana ve sensörünün kontrolü

ısınma talebi oluşturularak termostatik vana ve sensörünün kontrolü

  c.Fark basınç vanası kontrolü:

Isınma hattında talep oluşturularak fark basınç vanasının fonksiyon testinin yapılması

d.Zon ventili kontrolü:

Isı istasyonu ısıtma hattında bulunan zon ventilinin ayar kontrolünün yapılması

e.Genleşme tankı kontrolü:

Genleşme tankı ön gaz basıncı kontrolünün yapılması

f.Hidrolik kontrolör (df regülatör) kontrolü ( Sadece Hidrolik kontrollü ürünlerde)

g.Eşanjör kontrolü:

Eşanjörün performans kontrolünün yapılması

2.Elektronik Bakım:  (Elektronik ürünlerde)

Isı istasyonunda bulunan elektronik ekipmanların bağlantı ve iletişim kontrollerinin yapılması

  1. Bağlantı Kontrolü:

Oda termostatı kontrolü

Termal aktüatör kontrolü

Pompa kontrolü

Dış hava kompanzasyon ürünlerinin ısı istasyonu kontrol rölesi üzerindeki kablo bağlantılarının kontrolü

  1. Fonksiyon testi

Oda termostatı – termal aktüatör – pompa arasındaki iletişimin kontrolü

Dış hava kompanzasyon – pompa – termal aktüatör arası iletişimin kontrolü

3.Fiziksel bakım:

a.Temizleme: Isı istasyonu parçalarında bulunan kir ve oksitlenmenin temizlenmesi

b.Koruma: ısı istasyonunun oksitlenmelere karşı koruyucu bakımı

4.Sızdırmazlık Kontrolü:

Isı istasyonunun tüm bağlantı noktalarının su kaçaklarına karşı gözle kontrolü.

5.Isınma Performansı Testi

6.Kullanım Sıcak Suyu Performansı Testi