DAF Termostatik Radyatör Vanası sahip olduğu hassas termostat ile oda sıcaklığındaki değişiklikleri algılayarak radyatörden geçen su miktarını otomatik olarak ayar. Böylelikle ortam ısısının istenilen değerde sabit kalmasını sağlar.

DAF Termostaitk Radyatör Vanası  her bir oda için ayrı sıcaklık değeri seçilmesine olanak vermektedir. Aşağıda belirtilen skalaya göre ayarlanan vanalar ayarda bir değişiklik yapılmadığı sürece bulunduğu ortamdaki sıcaklık değerini muhafaza eder.

Termostatik Vana üzerindeki rakamlar ve  ͦ C olarak karşılıkları

1. 12  ͦ C  |   2. 15  ͦ C   (Yasal sınır)*  |  3. 20  ͦ C  |  4. 25  ͦ C |  5. Azami