10

Mayıs

2016

Ölçüm Ekipmanları Nelerdir ?

Isı Pay Ölçer her bir radyatörün yüzey sıcaklığını ve oda sıcaklığını ölçen, manipülasyonlara karşı korumalı iki adet sıcaklık sensörü içerir.

Isı Payölçer ölçtüğü tüketimleri aylık olarak hafızasına kaydeder. Piyasadaki ısı payölçerlerin bir kısmı tüketimleri aylık olarak kaydederken bir kısmı yıllık, kümülatif olarak kaydeder.

Isı Pay Ölçer, içinde bulunan radyo modülü sayesinde kaydedilen tüketim verilerinin
uzaktan okunabilmesini ve gider paylaşımının bina sakinlerine herhangi bir  rahatsızlık verilmeden yapılmasını sağlar.

Isıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi sistem tesisat yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kullanılır.

Isı sayacı, çift sensörü ile gidiş ve dönüş hattı sıcaklıklarını ölçerek arasındaki farkı (Δt) hesaplar. Ayrıca debimetre ile tesisattan geçen su miktarını (m3/h)
ölçer. Ölçülen bu değerler ile tüketilen enerjiyi (kWh) hesaplayan ısı sayaçları entegre haberleşme modülü sayesinde kablolu veya kablosuz haberleşme imkanı
sunarak cihazın yanına gitmeden tüketim değerlerinin alınmasını sağlar.

Kalorimetreler tüketim değerlerinin yanısıra ölçtüğü tüm değerleri (gidiş sıcaklığı, dönüş sıcaklığı, debi) ekranında gösterir, haberleşme ünitesine
gönderir. Ayrıca bu değerleri hafızasında saklar.

Su sayaçları su tüketimlerinin ölçülmesi için dizayn edilmiş kompakt sayaçlardır.

Bu cihazlar genellikle mekanik çarklı sayaçlardır. Debi değerleri makara tipi sayısal bir numaratörü ve mıknatıslı bir tarama sistemi olan; çok akışlı tip sıcak su ve soğuk su sayaçlarıdır. 

Cihazların mekanik göstergelerinden kullanıcıların yaptığı tüketim gözle takip edilebilir. 

Cihazın üzerindeki elektronik modül, numaratörün çarkına bağı, ucunda sensör bulunan bir mili takip ederek tüketimin dijital ortamda da ölçülerek kaydedilmesini ve okunabilmesini sağlar.